Środki ochrony osobistej dla pracowników

Firmy wdrażają różnego rodzaju zabezpieczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, warto zwrócić uwagę iż należy dbać o zdrowie i życie pracowników, wyposażać stanowiska w odpowiedni sprzęt zabezpieczający.

Oczywiście należy zapewnić pracownikom także niezbędną ochronę osobistą, mogą być to ubrania robocze które będą odporne na działanie pewnych zagrożeń, środków które mogą występować w miejscu pracy. Często pracownicy będą posiadali także rękawice, gogle ochronne czy też środki ochrony dróg oddechowych. Naturalnie należy dobrać je do wymogów związanych z wykonywaną pracą.

Środki ochrony osobistej dla pracowników

Jak wdrażać przepisy BHP w firmie?

W wielu zakładach istnieje stanowisko inspektora BHP który będzie dbał o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, może on także określać niektóre zasady wewnętrznego postępowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście warto także optymalizować stanowiska, dostosowywać je tak aby pracownik mógł jak najlepiej wykonywać swoje zadania, nie był narażony na niebezpieczeństwo. Oczywiście mogą być to także sprawy związane z długotrwałym przebywaniem w jednej pozycji, często dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie stołu, podniesienie lub też obniżenie miejsca pracy tak aby pracownik pozostawał w odpowiednim położeniu. Szczególnie ważne jeżeli będzie to praca długotrwała, trwająca kilka godzin wówczas mogło by to prowadzić to do dużego dyskomfortu.

Niektóre rodzaje prac przykładowo na wysokości będą wymagały odpowiednich zabezpieczeń, mogą być to specjalne szelki które będzie nosił nasz pracownik w celu zabezpieczenia go przed upadkiem z wysokości. W tym przypadku także przyda się odpowiednie szkolenie BHP z zakresu obsługi pasoszelek, pracownik powinien wiedzieć w jaki sposób prawidłowo je założyć. Często posiada także możliwości ich wyregulowania do własnej postury, tak aby leżały jak najlepiej, nie zsuwały się. Naturalnie należy je także odpowiednio zaczepić, przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio sprawdzić cały sprzęt.

Jeżeli pracownicy wykorzystują bardzo specjalistyczne urządzenia wówczas konieczne będą szkolenia w firmach zewnętrznych, pracownicy muszą dobrze poznać zasady pracy na danym stanowisku, muszą wiedzieć jakie zagrożenia może powodować dana maszyna czy też urządzenie którą będą obsługiwali. Mogą być to przykładowo różnego rodzaju platformy, systemy załadowcze, żurawie czy suwnice, gdzie pracownik będzie musiał dołożyć wszelkich starań aby wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny, niewłaściwe wykorzystanie tego rodzaju urządzeń mogłoby narazić zdrowie lub życie innych pracowników.