Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje to obok spekulacji najpopularniejsza strategia gry na giełdzie. Na czym polega? W jaki sposób można kupować akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Jak wspomniano we wstępie długoterminowe inwestowanie w akcje jest obok spekulacji najpopularniejszą formą gry na giełdzie. Na czym dokładnie polega? Otóż, w tym przypadku inwestorzy kupują akcje emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne w celu uzyskania zysku dzięki wzrostowi ich wartości. Warto jednak podkreślić, że w przypadku długoterminowego inwestowania w akcje horyzont czasowy inwestycji pozostaje bliżej nieokreślony, co oznacza, że nie ma konkretnego momentu, w którym akcje zostaną sprzedane. W efekcie strategia ta nie wymaga od inwestora ciągłego śledzenia notowań giełdowych, czy podejmowania błyskawicznych decyzji w warunkach stresowych, a co za tym idzie nie oznacza bycia inwestorem na pełen etat.

Jak kupić akcje?

Warto mieć świadomość, że w przypadku długoterminowego inwestowania w akcje ich zakup wygląda dokładnie w ten sam sposób, co przy spekulacji. Oznacza to, że inwestor musi posiadać rachunek maklerski, poprzez który będzie mógł inwestować. Otwiera się go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Przykładem może być bank Saxo, który pozwala inwestować w akcje notowane na wielu światowych giełdach. W tym  miejscu należy podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, co wynika z faktu, że przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wiele innych kwestii. Zaliczyć do nich należy chociażby komfort inwestowania, czy wiarygodność brokera. Bardzo ważna jest również wysokość pobieranych opłat, które mogą być naliczane między innymi z tytułu posiadania rachunku maklerskiego, czy dokonywania na nim transakcji. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy wyborze brokera? Informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym mechanizmy gry na giełdzie.

Długoterminowe inwestowanie w akcje – ryzyko

Mimo iż długoterminowe inwestowanie w akcje jest mniej ryzykowną strategią niż chociażby spekulacja warto mieć świadomość tego, że również w tym przypadku ryzyko istnieje. Wynika to z faktu, że w przypadku gry na giełdzie nie istnieje coś takiego, jak gwarancja kapitału. W związku z tym inwestorzy muszą dążyć do minimalizowania ryzyka, co przekłada się na skuteczność inwestycji. W jaki sposób to robić? Przede wszystkim wyłączając emocje, które nie są dobrym doradcą w trakcie inwestowania. Należy także sukcesywnie poszerzać posiadaną wiedzę oraz zdobywać praktyczne doświadczenie, które pozwala przewidywać sytuację na giełdzie.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje może umożliwić skuteczne pomnażanie posiadanego kapitału. Decydując się na stosowanie tej strategii nie można jednak zapominać o ryzyku, które wpływa na powodzenie inwestycji. Istotną kwestią jest zatem jego skuteczne minimalizowanie.