Instytucja Faktora i Faktoranta

Za co odpowiada Faktor?

 

Osoby trudniące się tego typu działalnością zajmują się przede wszystkim kompleksową, a także dogłębną weryfikacją zdolności finansowej kontrahenta umowy w celu oszacowania jego potencjalnej wypłacalności, oraz realizacją na rzecz obsługiwanych przez nich przedsiębiorców płatności związanych bezpośrednio z nabytą przez nich fakturą.

Ponadto faktorzy zajmują się windykacją zadłużonego kontrahenta (dłużnika) w przypadku, gdy zwleka on z uregulowaniem powstałego zobowiązania, przenosi na siebie w sposób całościowy wszelkie koszty związane z transakcją, czy ponosi koszty ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużnika i należności sądowe wiążące się z wytoczeniem sprawy o nieuregulowanie przez dłużnika jego należności.

Kim jest Faktor? To specjalistyczny podmiot zajmujący się nabywaniem wierzytelności powstałych w trakcie transakcji o charakterze faktoringowym. Ponadto może on także wykonywać dodatkowe usługi realizowane w ramach umowy o świadczeniu usług związanych z faktoringiem. Przede wszystkim wypłaca on obsługiwanemu przez niego przedsiębiorcy środki uzyskane w ramach wystawionej przez tego zarządcę faktury. Tym samym zainteresowany przenosi wszelkie należności na Faktora, który zobowiązany jest do wypłacenia mu określonej kwoty. Dzięki temu faktor staje się zupełnym właścicielem wystawionej faktury. Osoby trudniące się w tym zawodzie zarabiają poprzez pobieranie specjalnej prowizji.

Kim jest Faktorant?

 

Faktorant stanowi jedną ze stron umowy o charakterze faktoringowym. Tak właściwie może nim zostać dosłownie każdy przedsiębiorca trudniący się świadczeniem wszelkiego rodzaju usług. Musi on jedynie przekazać instytucji zajmującej się faktoringiem swojej wierzytelności w ramach faktoringu. To rozwiązanie ma na celu skuteczne zapobiegnięcie powstawaniu zatorów finansowych w przedsiębiorstwach.

Za to tak właściwie odpowiada Faktorant?

 

W głównej mierze jest on zobowiązany do terminowego dostarczania Faktorowi dokumentacji zmierzającej do potwierdzenia zaistnienia konkretnej wierzytelności. W tym celu konieczne jest okazanie właściwych faktur, które są wystawiane wyłącznie na podstawie jakiegoś konkretnego zlecenia, tudzież umowy kupna-sprzedaży. Co więcej, odpowiada on za spłacenie zobowiązania przez kontrahenta w przypadku faktoringu niepełnego. Ponadto w jego zakresie obowiązków znajduję się zadbanie o zgodę od dłużnika na wszczęcie cesji wierzytelności co stanowi wręcz podstawową przesłankę do skorzystania z usługi faktoringu. Faktor może jedynie wesprzeć Faktoranta w procesie uzyskania tego typu zgody.