Zwalczanie chwastów w kukurydzy na wiosnę

Herbicydy odgrywają istotną rolę w zintegrowanych programach zwalczania chwastów w plonach kukurydzy.

Znajomość mechanizmów i aktywności herbicydów poprawi wpływ i trwałość oprysków herbicydowych jako skutecznej taktyki zwalczania chwastów. Herbicydy mogą działać kontaktowo lub układowo, kiedy są przemieszczane w tkance roślinnej. Możemy rozróżnić także herbicydy selektywne i nieselektywne, stosowane przedwschodowo lub powschodowo.

Jak działają herbicydy kontaktowe i układowe?

Translokowane lub układowe herbicydy przemieszczają się do miejsca działania poprzez mechanizmy transportowe w roślinie, ksylem i łyko. Ksylem transportuje wodę i składniki odżywcze z gleby do miejsc wzrostu, a łyko transportuje produkty fotosyntezy, na przykład cukry, do miejsc wzrostu i magazynowania. W zależności od ilości herbicydów, warunków i gatunku rośliny może minąć do dwóch tygodni, zanim objawy pojawią się na docelowych chwastach.

Kontaktowe herbicydy mają ograniczony ruch w obrębie rośliny, więc pełne pokrycie chwastów ma kluczowe znaczenie. W porównaniu z herbicydami translokowanymi, herbicydy kontaktowe wykazują tendencję do szybkiego wykazywania objawów, zwykle w ciągu 24 godzin. Selektywne herbicydy zabiją docelowe chwasty i niepożądane rośliny, gdy są stosowane w określonej dawce. Nieselektywne herbicydy, zwane również herbicydami powalającymi, uszkadzają większość roślin, z jakimi wejdą w kontakt.

Powschodowy i przedwschodowy to terminy, które odnoszą się do celu i czasu zastosowania herbicydu. Powschodowy odnosi się do nanoszenia herbicydu na liście po wzejściu chwastów docelowych z gleby, podczas gdy przedwschodowy odnosi się do stosowania herbicydu do gleby przed pojawieniem się chwastów. O zwalczaniu chwastów w uprawach kukurydzy przeczytasz na stronie https://zwalczamychwasty.pl/kukurydze-warto-odchwascic-szybko/. Kukurydza sadzona jest w rzędach, jest zatem narażona na wysoką konkurencję ze strony chwastów, takich jak chwastnica jednostronna, włośnica zielona, palusznik krwawy, psianka czarna, komosa biała. Chwasty powodują straty w plonach sięgające nawet 30 procent, należy je zatem skutecznie zwalczać za pomocą odpowiednio dobranego herbicydu.