Co to są herbicydy i jak działają?

Herbicydy są znane jako środki ochrony roślin lub środki chwastobójcze.

Są to biologicznie lub chemicznie substancje aktywne, które zabijają niektóre gatunki roślin, takie jak chwasty jednoliścienne lub dwuliścienne. Aktywne składniki herbicydów przenikają przez liście lub korzenie i w ten sposób niszczą niepożądany wzrost roślin. Środki chwastobójcze pojawiły się w połowie XIX wieku, kiedy ogrodnicy zaczęli wykorzystywać siarczan żelaza i siarczan siarki przeciwko chwastom. Siarczan żelaza jest nadal używany, przede wszystkim przeciwko mchom.

Co to są herbicydy i jak działają?

Jak stosuje się herbicydy na plonach

Herbicydy można ogólnie podzielić na selektywne i nieselektywne, czyli powalające. Herbicydy selektywne łączą wysoką skuteczność chwastobójczą przeciwko szkodliwej roślinie z wysokim poziomem tolerancji dla niektórych upraw. Przykładowo są skuteczne przeciwko chwastom dwuliściennym o dużych liściach na polu z roślinami jednoliściennymi, takimi jak pszenica. Herbicydy nieselektywne zabijają wszystkie rośliny, z jakimi wejdą w kontakt.

Większość herbicydów działa jako środki kontaktowe na liście, dlatego środki te zwykle stosuje się w formie oprysku i spryskuje się nimi rośliny. Opryski powinniśmy stosować tylko przy suchej i bezwietrznej pogodzie, działają również przy niższych temperaturach. Herbicydy układowe są pobierane przez liście, a następnie migrują do niezwilżonych części rośliny i do korzeni. Herbicydy glebowe zwalczają przede wszystkim nasiona chwastów, które są uśpione w glebie.

Herbicydy mogą działać bezpośrednio w punkcie kontaktu z rośliną lub dopiero po wchłonięciu przez roślinę. Środki chwastobójcze mogą być pobierane przez korzenie, są to herbicydy doglebowe, lub przez części nad ziemią, są to herbicydy dolistne, które mogą działać także na łodygi. Herbicydy możemy zakupić na stronie https://innvigo.com/herbicydy/. Selektywne herbicydy to te stosowane w celu wyeliminowania określonego rodzaju chwastów, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych roślin, na które jest stosowany. W zależności od tego mogą być przeznaczone do usuwania chwastów dwuliściennych lub innych typów chwastów.