Podstawowe prawa pracownika

W naszym kraju zasady zatrudniania, urlopów praw pracownika i pracodawcy określa Kodeks Pracy, czas pracy wynosi 8 godzin dziennie lub średnio 40 godzin tygodniowo w przypadku pięciodniowego tygodnia pracy.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać średnio 48 godzin. Maksymalna liczba nadgodzin w ciągu roku nie może przekraczać 150 godzin. Każdy pracownik musi mieć jedenaście godzin dziennie lub 35 godzin tygodniowo na nieprzerwany powrót do zdrowia. Przy ciągłej pracy przez 6 godzin pracownikowi przysługuje również 15 minutowa płatna przerwa. Urlop w pełnym wymiarze czasu pracy trwa 20 dni, jeżeli pracownik przepracował łącznie mniej niż 10 lat na podstawie umowy o pracę, oraz 26 dni, jeżeli pracownik przepracował co najmniej 10 lat. Przestrzeganie przepisów Prawa Pracy pozwoli pracodawcom uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie mogą wynikać ze stosunku pracy. Co do zasady cudzoziemcy potrzebują zezwolenia na pobyt, aby podjąć pracę w Polsce. Obywatele krajów UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt.

Ze względu na podstawową swobodę przepływu na mocy prawa wspólnotowego, które ma do nich zastosowanie, podlegają one jedynie wymogom identyfikacji i sprawozdawczości.

Przepisy prawa pracy określają zasady zatrudniania, ale także rodzajów zatrudnienia, można zatem zatrudnić na okres próbny, tymczasowy lub też stały. Jednak należy pamiętać o tym że w przypadku zatrudnienia na czas określony, pracownik może być zatrudniany w ten sposób łącznie na czas 3 lat, po tym czasie pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na czas nieokreślony. Warto także pamiętać o zasadach przyznawania urlopu, pracownikowi który przepracował więcej niż 10 lat przysługuje 26 dni urlopu. Natomiast pracownik który przepracował łącznie mnij niż 10 lat może wziąć 20 dni urlopu w ciągu roku. Prawo pracy to bardzo obszerny i trudny temat. W przypadku skomplikowanych pytań warto zatem zwrócić się do radcy prawnego, z pewnością dobry prawnik wrocław prawo pracy będzie znał bardzo dobrze i rozwieje wszystkie nasze wątpliwości.