Co się dzieje, gdy pożyczka jest przeterminowana?

Dług przedawniony to stary dług, o którego odzyskanie wierzyciel nie może pozwać, ponieważ osiągnął on przedawnienie.

Dług ulega przedawnieniu, gdy osiąga przedawnienie, czyli liczbę lat, przez które wierzyciel może pozwać dłużnika za niespłacone długi. Pożyczka przeterminowana to pieniądze, które konsument pożyczył i nie spłacił, ale których instytucja finansowa nie można już odzyskać, ponieważ minęła pewna liczba lat.

Co się dzieje, gdy pożyczka jest przeterminowana?

Czy przedawniony kredyt bankowy może oznaczać dług do spłacenia?

Jeżeli kredytobiorca dobiega końca okresu kredytowania, ale nie spłacił on kwoty głównej kredytu, a przedłużenie kredytu nie zostało przez bank zatwierdzone, mówimy, że kredyt jest przeterminowany. Może to być spowodowane tym, że kredytobiorca ma trudności ze sprzedażą lub refinansowaniem nieruchomości. Często powód jest uzasadniony i tymczasowy, innym razem może zaskoczyć pożyczkobiorcę. Przykładowo jeśli zobowiązaliśmy się spłacać raty kredytu do konkretnej daty, to po tym terminie bank nie ma prawa żądać od nas żadnych pieniędzy i płatności.

Również w przypadku śmierci osoby spłacającej kredyt, bank ma określoną ilość czasu na odnalezienie spadkobierców, którzy również dziedziczą kredyt. Po tym czasie zwrot należnej kwoty jest dla banku niemożliwy do odzyskania i zgodnie z prawem ulega przedawnieniu. Po upływie terminu dług może zostać przedawniony, oznacza to, że nie musisz go spłacać. Banki oczywiście starają się nie dopuścić o takich sytuacji, kiedy nie mogą odzyskać swoich należności, ale czasem dochodzi do sytuacji, kiedy kredyt ulegnie przeterminowaniu.

Nie jest jednak dobrym pomysłem przedłużanie spłaty zaciągniętego kredytu aż do jego przedawnienia. Przeczytaj więcej na temat przedawnienie kredytu bankowego na lokatowy.pl. Dodatkowo dług już poddany pod windykację lub działanie komornika nie może ulec przedawnieniu. Taką procedurę ściągania zaległych płatności banki rozpoczynają odpowiednio wcześnie, aby spłata kredytu nie mogła ulec przedawnieniu, i mają na to odpowiednie przepisy. Jednak jeśli pożyczka ulegnie przedawnieniu zgodnie z prawem, nie wpływa w żaden sposób na naszą zdolność kredytową, ponieważ traktowana jest jako spłacona i nie figuruje w żadnych bazach dłużników.