Towary i materiały niebezpieczne przewozi się w odpowiedni sposób

Według statystyk ONZ, towary niebezpieczne stanowią około połowę całkowitego światowego obrotu towarowego.

Właściwa organizacja transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego towarów niebezpiecznych ma strategiczne znaczenie dla wielu branż.

Towary i materiały niebezpieczne przewozi się w odpowiedni sposób

Uprawnienia ADR dla kierowców zawodowych

Z reguły przedsiębiorstwa z branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej i wydobywczej najczęściej wysyłają i odbierają towary niebezpieczne ADR. Połączona współpraca tych przedsiębiorstw i tworzenie nowych więzi gospodarczych w tych sektorach odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu trwałego wzrostu gospodarczego. Przepisy i regulacje ADR pomagają czerpać korzyści z bezpiecznego przewozu ładunków niebezpiecznych drogowym transportem międzynarodowym, optymalizować procesy logistyczne i wchodzić na nowe rynki zbytu. Szkolenie ADR dla kierowców jest niezbędne, jeśli chcą oni przewozić materiały niebezpieczne w opakowaniach lub cysternach.

Wymogi dotyczące drogowego transportu ładunków ADR oraz innymi środkami transportu zależą od klasy zagrożenia danej substancji i obejmują wymagania dotyczące stosowania określonego opakowania, identyfikację towarów i ich etykietowanie oraz zasady załadunku i rozładunku. Przepisy prawne określające zasady przewozu towarów niebezpiecznych ADR zawierają wykaz procedur i dokumentów, których rejestracja musi koniecznie poprzedzać proces transportu. Niezbędny wykaz dokumentów do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych obejmuje certyfikat kierowcy na międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych, który otrzymuje on po ukończeniu szkolenia ADR, dokument przewozowy zawierający odpowiednie wskazanie nazwy, numeru identyfikacyjnego, klasy zagrożenia ładunku, i inne dokumenty.

Aby zdobyć uprawnienia adr kierowca musi najpierw odbyć szkolenie i zdać egzamin końcowy. Takie uprawnienia są ważne przez pięć lat, ale nie trzeba powtarzać egzaminów, tylko zapisać się na szkolenie przypominające. W ten sposób zdobywamy nowe umiejętności cenne w tym zawodzie.